Lên Hà Giang tham gia Lễ hội hoa tam giác mạch lớn nhất năm tháng 10 này

Lên Hà Giang tham gia Lễ hội hoa tam giác mạch lớn nhất năm tháng 10 này

06/09/2017 Admin

Lễ hội này là dịp để người dân tộc các vùng nơi đây giao lưu, thỏa sức sáng tạo hoa tam giác mạch thành những mô hình để trưng bày và giới thiệu đến khách thập phương.

Copyright © 2017 Công ty Cổ phần Thanh toán Hưng Hà